Anasayfaya Dön

Dîrokçe

Batman Üniversitesi, 28 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 88 Maddesi ile kurulmuştur.

Üniversitemiz, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fenbilimleri Enstitüsü; Merkez Meslek Yüksekokulu, Kozluk Meslek Yüksekokulu ve Sason Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.

1975-1976 Eğitim Öğretim yılında MEB Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Örgün Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Batman Meslek Yüksek Okulu; 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2007 yılında  Batman Üniversitesi'ne dönüştürülmüş ve İnönü Üniversitesi rektörü tarafından tedviren yönetilmiştir. 09 Eylül 2008 tarihi itibarı ile Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM'ın rektör olarak atanması ile öz yönetimine kavuşmuştur.