Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Belgeler – Formlar

Belgeler / Formlar

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Sunumu

2,58 MB PDF

BTÜ YURT İÇİ YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

58,2 KB PDF

Burs Talep Formu

13,95 KB DOCX

Form 3 - Tez Kopya Oranı

118,96 KB DOCX

Form 2 - Bitirme ödevi Ara Rapor

131,86 KB DOCX

Form 1 - Danışman Onayı (Tez Konusunun Seçimi)

53,82 KB DOCX

Sınıf Temsilcisi Seçim Formları

13,55 KB DOCX

Mazeretli Ders Kaydı Dilekçesi

23 KB DOC

Ders Eşdeğerlik Tablosu (Muafiyet İçin)

99,5 KB DOC

Deney Raporu Formatı ve İş Güvenliği Talimatı

78,84 KB DOCX

Sondaj Mühendisliği Laboratuvar El Kitabı

1,51 MB DOCX

Lisans Eğitim Programı Ders İçerikleri_2016

911,69 KB PDF

Lisans Eğitim Programı Ders İçerikleri_2018

734,07 KB PDF

Ders Eşdeğerlik Tablosu (Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş İçin)

21,53 KB DOCX

Sürekli İşçi Kadrosu Güvenlik Personeli Öğrenim Yardımı Di...

396,59 KB PDF

Sürekli İşçi Kadrosu Temizlik Personeli Öğrenim Yardımı Di...

397,32 KB PDF

Yatay Geçiş Başvuru Formu

647,5 KB DOC

Teknik Servis Formu

31,65 KB DOCX

EK-3 PUANLAMA ŞABLONU (Akademik Yükseltilme İçin)

13,81 KB DOCX

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

528,98 KB PDF

Kurumlararası Yatay Geçiş (Başarı Şartına Göre) Başvuru Fo...

65,5 KB DOC

Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu Başkan ve Üye Listes...

60,46 KB PDF

Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu Başkan ve Üye Listes...

60,46 KB PDF

Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu Başkan ve Üye Listes...

Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu Başkan ve Üyeleri

12,43 KB DOCX

Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu Başkan ve Üyeleri

12,43 KB DOCX

Yaz Okulu Başvuru Formu

60,5 KB DOC

Tek Ders Sınavı Başvuru Belgesi

34,46 KB DOCX

Hemşirelik Esasları Yaz Stajı Defteri

1,26 MB PDF

2.4-MAZERET İZİN RAPORU

69,5 KB DOC

2.3-ÖĞRENCİ İŞYERİ DEVAM ÇİZELGESİ

421 KB DOC

2.2-İŞYERİ EĞİTİMİ HAFTALIK İŞ PLANLARI

798 KB DOC

2.1-İŞYERİ TANITIMI

63 KB DOC

1.5-FİRMA BİLGİ FORMU

30,64 KB DOCX

1.4-KAPAK SON HALİ

79,5 KB DOC

1.3-FORM STAJ KABUL FORMU

38,5 KB DOC

1.2-İŞYERİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI SÖZLEŞMESİ

213,73 KB PDF

1.1. İŞYERİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROTOKOLÜ

222,24 KB PDF

İşyeri Staj Kabul Formu

129,85 KB PDF

Final Sınav Ücret Formu

18,57 KB DOCX

Devam-Devamsızlık Çizelgesi

11,18 KB XLSX

BATİTOYO Staj Yönergesi

71 KB DOC

Staj Defteri

411,05 KB PDF

Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Formu ve Tutanak

112,42 KB PDF

Not Düzeltme Formu

52 KB DOC

İtirazları Değerlendirme Tutanağı

14,75 KB DOCX

Sınav Sonuçlarına İtiraz Formu

38 KB DOC

İtirazları Değerlendirme Tutanağı

13,01 KB DOCX

Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Formu

38 KB DOC

Sınav sonuçlarına itiraz değerlendirme formu ve tutanağı

110,82 KB PDF

Staj Defteri

978,87 KB PDF

Staj Defteri

411,05 KB PDF

Staj Defteri

411,05 KB PDF

Petroleum and Natural Gas Engineering Course Program

175,43 KB DOCX

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Yılı E-K...

1,15 MB DOCX

Teknik Gezi Dilekce

15,1 KB DOCX

Staj Defteri (PDF)

411,05 KB PDF

Staj Defteri (Word)

147,28 KB DOCX

Staj Başvuru Formu

35,5 KB DOC

BATİOYO Staj Uygulama İlkleri

166 KB DOC

Staj Kabul Formu

252 KB DOC

Otomotiv Mühendisliği Dersler ve Ders İçerikleri

819,64 KB PDF

Makine ve İmalat Mühendisliği 2015 Müfredat Dersleri ve De...

837,88 KB PDF

Makine ve İmalat Mühendisliği 2013 Müfredat Dersleri ve De...

978,89 KB PDF

Enerji Sistemleri Mühendisliği Dersler ve Ders İçerikleri

909,26 KB PDF

Otomotiv Mühendisliği Dersler ve Ders İçerikleri

819,64 KB PDF

Makine ve İmalat Mühendisliği 2015 Müfredat Dersleri ve De...

837,88 KB PDF

Makine ve İmalat Mühendisliği 2013 Müfredat Dersleri ve De...

978,89 KB PDF

Enerji Sistemleri Mühendisliği Dersler ve Ders İçerikleri

909,26 KB PDF

Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Dilekçesi

21,57 KB DOCX

Kayıt Dondurma Başvuru Formu

21,3 KB DOCX

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

21,34 KB DOCX

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

22 KB DOCX

Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi

21,18 KB DOCX

Özel Öğrenci Başvuru Formu

17,38 KB DOCX

Muafiyet Başvuru Formu

74 KB DOC

Yaz Okulu Başvuru Formu

59 KB DOC

Feragat Dilekçesi (Bahar dönemi)

28,9 KB DOCX

Feragat Dilekçesi (Bahar dönemi)

28,9 KB DOCX

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

1,22 MB PDF

Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Kriterleri ve Belgeleri...

962,9 KB PDF

Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Kriterleri ve Belgeleri...

962,9 KB PDF

Not Düzeltme Formu

51,5 KB DOC

Staj Defteri

822,48 KB PDF

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Ders İçerikler...

751,46 KB PDF

Yönetim Uygulama

187,5 KB DOC

Tek Ders Başvuru Dilekçesi

19,14 KB DOCX

Ders Muafiyet Dilekçesi

75 KB DOC

Kayıt Dondurma Başvuru Dilekçesi

18,65 KB DOCX

Yatırım Talep Formu-3-Seminer – Konferans, Toplantı, Kons...

74 KB DOC

Yatırım Talep Formu-5-Büro Donanımlarına Yönelik

454 KB DOC

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satınalma Talep Formu (03....

67,5 KB DOC

Yatırım Talep Formu-7-Bilişim Haklarına (Lisans ve Yazılım...

70,5 KB DOC

Yatırım Talep Formu-4-Bilgisayar ve Teknolojik Donanımlara...

454 KB DOC

Yatırım Talep Formu-2-Laboratuvat,Atölye ve Etütlere Yönel...

448 KB DOC

Yatırım Talep Formu-1-Dersliklere yönelik

70,5 KB DOC

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satınalma Talep Formu (03....

67,5 KB DOC

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları Talep Formu ( 03.7 )

68 KB DOC

Hizmet Alımı Talep Formu ( 03.5 )

66 KB DOC

Muafyet Başvuru formu

74 KB DOC

Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Başvuru Formu

604 KB DOC

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu

64,5 KB DOC

Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

28 KB DOC

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Dilekçes...

28 KB DOC

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Dilekçes...

28 KB DOC

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Dilekçes...

28 KB DOC

Batman Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

5,6 MB PDF

Yurda Verilmek için Hazırlanan Kabul Belgesi

52,16 KB DOCX

Batman Üniversitesi Yaz Stajı Defteri

411,05 KB PDF

Staj Defteri

293,75 KB DOCX

Staj Defteri

1,08 MB DOCX

Yaz Okulu Başvuru Formu

56 KB DOC

Derslik Oturma Planı

155,22 KB PDF

Mazeretli Ders Kaydı Formu

20,91 KB DOCX

Yazokulu Başvuru Formu

59 KB DOC

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

21,38 KB DOCX

Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi

21,25 KB DOCX

Özel Öğrenci Başvuru Formu

17,38 KB DOCX

Muafiyet Başvuru Formu

74,5 KB DOC

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

21,97 KB DOCX

Kayıt Dondurma Başvuru Formu

21,44 KB DOCX

Test Belgesi

1,04 MB BMP

Yatay Geçiş Formu

27,5 KB DOC

İkinci Öğretime Geçiş Formu

27,5 KB DOC

Harç Geç Yatırma Dilekçesi

22,5 KB DOC

Kayıt Dondurma Başvuru Formu

21,48 KB DOCX

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

21,45 KB DOCX

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

21,93 KB DOCX

Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi

21,36 KB DOCX

Özel Öğrenci Başvuru Formu

17,62 KB DOCX

Ders Muafiyet Başvuru Formu

74,5 KB DOC

Yaz Okulu Başvuru Formu

58,5 KB DOC

Yaz Okulu Başvuru Formu

58,5 KB DOC

Özel Öğrenci Başvuru Formu

21,96 KB DOCX

Kayıt Dondurma Başvuru Formu

23,71 KB DOCX

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

25,69 KB DOCX

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

23,05 KB DOCX

Özel Öğrenci Başvuru Formu

21,96 KB DOCX

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Tasla...

99,44 KB DOCX

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

22,03 KB DOCX

Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi

21,54 KB DOCX

Özel Öğrenci Başvuru Formu

17,53 KB DOCX

Yazokulu başvuru formu

60 KB DOC

Muafiyet Başvuru Formu

27,05 KB DOCX

Yaz Okulu Ders Alma Formu

40,7 KB DOCX

Özel Öğrenci Başvuru Formu

38,51 KB PDF

Ders Muafiyeti Formu

88,54 KB PDF

Sınav İtiraz Formu

69,29 KB PDF

Tek Ders Sınavı

21,33 KB DOCX

Kayıt Dondurma Formu

26,24 KB DOCX

Özel Öğrenci Başvuru Formu

17,66 KB DOCX

Yaz Okulu Başvuru Formu

61 KB DOC

Ders Muafiyet Formu

75 KB DOC

Mazeret Sınav Formu

21,97 KB DOCX

Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi

21,57 KB DOCX

Kayıt Dondurma Başvuru Formu

88,57 KB PDF

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

69,29 KB PDF

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

69,13 KB PDF

Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi

69,47 KB PDF

Özel Öğrenci Başvuru Formu

38,66 KB PDF

Muafiyet Başvuru Formu

88,69 KB PDF

Yaz Okulu Başvuru Formu

85,28 KB PDF

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kayıt Dondurma Başvuru Form...

26,21 KB DOCX

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tek Ders Sınavı Başvuru Dil...

21,46 KB DOCX

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mazeret Sınavı Başvuru Dile...

22,06 KB DOCX

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Özel Öğrenci Başvuru Formu

17,58 KB DOCX

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Muafiyet başvuru formu

74,5 KB DOC

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yazokulu başvuru formu

60 KB DOC

Çalışma ve Bildirim Dilekçesi

620,13 KB DOCX

Öğretim Üyesi Ön Değerlendirme Formu

43,48 KB DOCX

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Başvuru Formları

39,5 KB DOC

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi

29,65 KB DOCX

2017- 2021 Birim Stratejik Planı

804,34 KB PDF

Rezerv Kaynak Bildirim Formu

21,59 KB XLSX

Dershane Çizelgesi

12,85 KB DOCX

SAYIŞTAY KANUNU

40,31 KB HTM

İŞ KANUNU

40,31 KB HTM

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

40,31 KB HTM

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU

40,31 KB HTM

Not Düzeltme Formu

54,06 KB DOCX

Etkinlik Başvuru Formu

55,53 KB DOCX

Yeni Kayıt Ders Muafiyet Formu

14,16 KB DOCX

Yatay Geçiş Talep Formu

12,42 KB DOCX

Yatay Geçiş İntibak Formu

60,25 KB DOCX

Özel Öğrenci İntibak Formu

58,42 KB DOCX

Mazeret Sınavı Formu

15,5 KB DOCX

Kayıt Dondurma

14,24 KB DOCX

Kayıt Dondurma

14,24 KB DOCX

Kayıt Dondurma

14,24 KB DOCX

Kayıt Dondurma

14,24 KB DOCX

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

2,01 MB PDF

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

135,5 KB PDF

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

147,01 KB PDF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV Y...

112,5 KB DOC

ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET SINAV FORMU

29,5 KB DOC

BTÜ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ

175,96 KB PDF

MAL BİLDİRİMİ KANUNU

40,31 KB HTM

2914 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

430,18 KB PDF

BTÜ.RİSK YÖNETİM YÖNERGESİ

244,15 KB PDF

2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

1,16 MB PDF

Batman Üniversitesi İmza Yetkileri ve Evrak Akış Yönergesi...

295,83 KB PDF

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin yönetmeliği

135,5 KB PDF

Batman Üniversitesi İmza Yetkileri ve Evrak Akış Yönergesi...

295,83 KB PDF

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınav Formu

29,5 KB DOC

Acil Talep Formu

578,5 KB DOC

Görevlendirme Dilekçesi (39.Madde) Yolluksuz/Yolluklu

16,17 KB DOCX

Tez İstek Formu

22,26 KB XLSX

Staj Başvuru Formu

303,78 KB PDF

Kütüphane Kullanıcı Sözleşmesi

216,85 KB PDF

Öğretim Elemanı Görev Bilgi Çizelgesi

15,01 KB DOCX

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

85 KB DOC

Sanat Tarihi Ders İçerikleri (Güncelleme:25.05.2016)

276,62 KB PDF

Sosyoloji Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme:22.03.2017)

503,35 KB PDF

Biyoloji Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme:25.05.2016)

401,42 KB PDF

Akademik Personele Ait Dönüş Raporu

42,5 KB DOC

Akademik Personele Ait Dönüş Raporu

42,5 KB DOC

İlişik Kesme Formu

80,15 KB DOCX

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

243,64 KB XLSX

Film Çekim İzin Dilekçe ve Formu

45,71 KB RAR

Feragat Dilekçesi

27 KB DOC

2017 FAALİYET RAPORU

2,77 MB DOCX

Ekle-Sil Formu

123 KB DOC

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu

137,65 KB DOCX

DERS İÇERİKLERİ

1,68 MB RAR

Staj Yeri Değerlendirme Formu

63 KB DOC

Stajyer Değerlendirme Formu

59 KB DOC

Staj Kabul Formu

40,5 KB DOC

Staj Başvuru Formu

40 KB DOC

Sosyal ve Spor Tesislerinin Kullanımı

189,39 KB PDF

Batman Üniversitesi İmza Yetkileri ve Evrak Akış Yönergesi...

295,83 KB PDF

İş Akış Süreci Formları

4,4 MB ZİP

Batman Üniversitesi Performans Değerlendirme ve İzleme For...

1,17 MB XLS

Şikayetçi İfade Tutanağı(Ceza Soruşturması İçin)

17,1 KB DOCX

Tanık İfade Tutanağı(Ceza Soruşturması İçin)

17,21 KB DOCX

Soruşturma Raporu -Fezleke (Ceza Soruşturması İçin)

17,07 KB DOCX

Soruşturma Dosyasının Teslimine Dair Üst Yazı(Ceza Soruştu...

16,6 KB DOCX

Yetkili Kurul Kararı(Ceza Soruşturması İçin) ...

17,37 KB DOCX

Şüpheli İfade Tutanağı-Müdafili (Ceza Soruşturması İçin)

14,38 KB DOCX

''Arş.Gör.&Öğr.Gör.'' Süre uzatımı için ''FORM-1''

607,5 KB DOC

''Arş.Gör.&Öğr.Gör.'' Süre uzatımı için ''FORM-2''

34,23 KB DOCX

Şüpheli İfade Tutanağı(Ceza Soruşturması İçin)

15,63 KB DOCX

Şüpheli Davetiyesi (Ceza Soruşturması İçin)

14,97 KB DOCX

Soruşturma Emri (Ceza Soruşturması İçin)

13,52 KB DOCX

İncelemeci Görevlendirme Yazısı

13,3 KB DOCX

TOSD-Ders içerikleri

63 KB DOC

Tarih Bölümü ''Ders İçerikleri'' (Güncelleme: 01.09.2015)

583,72 KB PDF

muafiyet uygulama esasları

139,27 KB PDF

Muafiyet Dilekçe Örneği

88,5 KB DOC

İnşaat Müh. Ders içerikleri

178,76 KB PDF

Ders İçerikleri

1,97 MB PDF

Muafiyet Dilekçe Örneği

94,5 KB DOC

Seçmeli Ders Formu (İ.Ö.)

36,5 KB DOC

Ders İçerikleri

351,09 KB PDF

Kayıt Silme Formu

29,5 KB DOC

Sınav Ücret Bildirgesi

16,17 KB DOCX

Yeni Yazım Klavuzu

174 KB DOC

TEZ ŞABLONU

976,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Tez Kapağı (İlk sayfa) )

29,5 KB DOC

Şablonluk

1,39 MB DOC

SEMİNER ŞABLONU

431,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-9 Kontrol Edilecek Hususlar)

41,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-8 Özgeçmiş )

37,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-7 Kaynaklar)

34 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-6 İçindekiler)

39,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-5 Abstract)

29,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-4 Özet)

28 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-3Tez Bildirimi)

30,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-2 Tez Kabul ve Onayı)

28 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Ek-1 İç Kapak)

47,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZİ (Açıklamalar)

30,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU

56,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ ÖNERİ FORMU

34 KB DOC

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI PROTOKOL ve BAŞARI FORMU

32,5 KB DOC

UZMANLIK ALAN DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

33 KB DOC

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU FORMU

19,83 KB DOCX

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU FORMU

22,17 KB DOCX

TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA DUYURU FORMU

35,5 KB DOC

TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU

37,5 KB DOC

SEMİNER FORMU

42,5 KB DOC

ÖZEL ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU

34,5 KB DOC

KESİN KAYIT BİLDİRİM FORMU

29 KB DOC

İZİN FORMU

201,5 KB XLS

FARKLI BÖLÜM BAŞVURU UYGUNLUK FORMU

36 KB DOC

DOKTORA YETERLİLİK KOMİTESİ ÖNERİ FORMU

40 KB DOC

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU FORMU

43,5 KB DOC

DERS KAYIT FORMU

69,5 KB DOC

39.MADDE GÖREVLENDİRME-İZİN FORMU

582 KB DOC

Uzmanlık Alan Dersi Protokolü

31,5 KB DOC

Tez Değerlendirme Raporu

52 KB DOC

SINAV SONUÇ CETVELİ

575 KB DOC

Kamu Hizmetleri Sunumu

80 KB XLS

İLİŞİK KESME BELGESİ

32,5 KB DOC

Jüri Ücret Formu

199,98 KB PDF

Staj Evrakları

7,27 MB PDF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNER...

7,77 MB PDF

Lojman Talep Formu

73,53 KB PDF

Batman Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2,96 MB PDF

Batman Üniversitesi Anlaşmalı Üniversiteler ve İletişim Bi...

22,66 KB XLSX

İkili Anlaşma Formu Taslak

59,86 KB DOCX

Mazeret Ders Kayıt Formu

28,5 KB DOC

Staj Dosyası

114,28 KB DOCX

Staj Yönergesi

553,72 KB PDF

Batman Üniversitesi 2015 Yılı Performans Programı

4,29 MB PDF

Bölüm Ders Müfredatı

896 KB PDF

Staj Başvuru Formu

26,64 KB DOCX

Görev Süresi Uzatma Formu

134,81 KB DOCX

Görev Süresi Uzatma Formu

43,74 KB DOCX

Ek Ders Formu

66,5 KB XLS

Öğretim Elemanı Yıllık Çalışma Raporu

125,5 KB DOC

Görev Süre Uzatımı - Form 1 ve Form 2

667,84 KB RAR

İkinci Öğretime Geçiş Formu

27,5 KB DOC

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Formu

29,5 KB DOC

Uygulama Dersi Staj Formu

28,5 KB DOC

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

194,82 KB PDF

Af Yasası İle Gelen Başvuru dilekçesi

30 KB DOC

Batman Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve D...

2,03 MB PDF

Batman Üniversitesi 2014 Yılı Performans Programı

3,58 MB PDF

Batman Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

3,09 MB PDF

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1,07 MB PDF

Akademik Personel Matbu Dilekçe ve Form Örnekleri

786,59 KB RAR

eposta

46,29 KB PDF

Ders İçerikleri

25,04 KB DOCX

ÖĞRETİM ÜYESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJAN TALEP FORMU

10,79 KB XLSX

Öğretim Elemanı Yıllık Çalışma Raporu

125,5 KB DOC

Yıllık Mazeret İzni Formu

146,5 KB XLS

Yatay Geçiş Formu

27,5 KB DOC

Vize (Ara Sınav) Mazeret Dilekçesi

29,5 KB DOC

Tek Ders Sınav Dilekçesi

28 KB DOC

Kayıt Dondurma Formu

27,5 KB DOC

İkinci Öğretime Geçiş Formu

27,5 KB DOC

Ek Sınav Başvuru Formu

27,5 KB DOC

Telafi Dilekçesi

35,5 KB DOC

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

51 KB XLS

Hizmet Standartları Tablosu

59 KB DOC

jk

59 KB DOC

İş Akış Belgesi

53,14 KB DOCX

Telafi Dilekçesi

35,5 KB DOC

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

51 KB XLS

İş Akış Şeması

53,14 KB DOCX

Hizmet Standartları Tablosu

59 KB DOC

Öğrenci Matbu Dilekçe Örnekleri

171,84 KB RAR

Batman Üniversitesi Konut Tahsis ve Yönetim Yönergesi

179,46 KB PDF

Başvuru Formu

44 KB DOC

Yatay Geçiş Formu

80 KB DOC

İş Akış Şeması

86,5 KB DOC

Başvuru Formu

43 KB DOC

KVKO Ek-5 Staj Değerlendirme Formu

289,15 KB PDF

KVKO 2013 Staj Başarı Durum Listesi (Normal Öğretim)

364,01 KB PDF

Biyoloji Bölümü - Staj Yönergesi ve Ekleri

239,8 KB RAR

İş Akış Şeması

86,5 KB DOC

Jeoloji Muhendisligi Bölümü Tasarım I Dersi Yazım Kılavuzu...

186,5 KB DOC

BATMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İDAR...

187,19 KB PDF

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hizmet Alanları ve Birim Fiyat...

101 KB DOC

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü ...

52 KB DOC

E-Bütçe Kullanıcı Talep Formu

28 KB DOC

Harcama Talep Formu

49,5 KB XLS

Muhasebe İşlem Fişi

198 KB XLS

Stratejik Plan Amaç ve Hedefler (Performans Göstergeleri)

252 KB DOC

BTÜ BİRİMLERİNDE KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ (Form-2)...

74,42 KB PDF

BTÜ KISMİ ZAMANLI GÜNLÜK DEVAM ÇİZELGESİ (Form-3)

18 KB XLS

BTÜ KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURU (Form-1)

119,83 KB PDF

BTÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ PUANTAJ CETVELİ (Form-4)

67 KB XLS

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA ÖĞRENCİ YÖNER...

241,48 KB PDF

Etkinlik Müracaat Formu

27,5 KB XLS

Dış Akış Yazışma Şeması

75 KB XLS

İç Akış Yazışma Şeması

66,5 KB XLS

Seminer Konu Başlıkları

15,62 KB DOCX

Aile Durumu Bildirimi Formu

46 KB DOC

Akademik Kadro Talep Formu

25,5 KB XLS

Eğitime Katılacak Personel Talep Formu

30 KB XLS

Emeklilik Dilekçesi

69 KB XLS

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

24,5 KB XLS

İlişik Kesme Formu

52 KB XLS

KPSS Beyan Formu

47 KB DOC

Mal Bildirimi Formu.

52 KB XLS

Personel Maaş Nakil Bildirimi

574 KB XLS

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

75,5 KB DOC

Açık Kimlik Formu (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin...

32,5 KB DOC

Akademik Kadro Başvuru Formu (Öğretim Üyesi Dışındakiler İ...

600,5 KB DOC

Akademik Personel 2547/39.Md. Görevlendirme Formu

582 KB DOC

BATMAN ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIR...

1,85 MB PDF

Devlet Memurları Yemin Belgesi

35,5 KB DOC

İDARİ PERSONEL NAKİL TALEP FORMU

55,5 KB XLS

İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları...

75 KB DOC

İş Akış Şeması Taslağı

90,5 KB XLS

Öğretim Elemanı Yıllık Çalışma Raporu

125,5 KB DOC

Öğretim Üyeliğine Başvuru Dilekçe Örneği

27,5 KB DOC

Taahhütname ve Kefalet Senedi (2547 35. maddesine Göre)

65,5 KB DOC

Taahhütname ve Kefalet Senedi (2547 39. maddesine Göre)

64,5 KB DOC

Tip Sözleşme (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin)

36 KB DOC

Vize Talep Formu (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin)...

41,5 KB DOC

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu

317 KB DOC

SINAV EVRAK TESLİM TUTANAĞI

21,5 KB XLS

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET...

28 KB XLS

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU H...

57 KB XLS

Pasaport Harç Muafiyeti Başvuru Belgesi Formu

17,41 KB DOCX

Ögrenci Beyannamesi

19,6 KB DOCX

Öğrenci Nihai Rapor Formu

77,29 KB DOCX

Aday Öğrenci Basvuru Formu

69,85 KB DOCX

Ögrenci Basvuru Formu

113 KB DOC

Ögrenci Bilgi Formu

19,76 KB DOCX

Öğrenim Protokolü

41,28 KB DOCX

Öğretim Üyesi Bilgi Formu

17,37 KB DOCX

Öğretim Üyesi Hareketliligi Nihai Rapor Formu

22,84 KB DOCX

Yolluksuz Yevmiyesiz Görevlendirme Formu

582 KB DOC

Akademik Tanınma Belgesi

62,5 KB DOC

Denklik için dilekçe örneği

13,57 KB DOCX

English Farabi

35,5 KB DOC

Farabi Tanıtım Kitapçığı

36,5 KB DOC

Ögrenci Kabul Belgesi

93,5 KB DOC

Ögrenci Katilim Belgesi

75 KB DOC

Ögretim Üyesi Katilim Belgesi

18,86 KB DOCX

Öğrenci Yükümlülük Sözlesmesi

36,16 KB DOCX

Uzatma İsteği Formu

41,5 KB DOC

Araç Kartı Başvuru Formu

76,5 KB DOC

Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı

27,5 KB DOC

Kamu Konutları Giriş Tutanağı

42 KB DOC

Taşınır İstek Belgesi

26,78 KB XLSX

E-posta Kullanım Sözleşmesi

35 KB DOC

Öğrencilerimiz için Kablosuz Ağ Kullanım Sözleşmesi

116,35 KB PDF

Personelimiz için Kablolu-Kablosuz Ağ Kullanım Sözleşmesi

56,67 KB PDF

Program Sunucuları Kullanım Formu

46,32 KB PDF

Disiplin Cezası Bildirim Yazısı Örneği

25 KB DOC

Disiplin Durumu Araştırması (Öğrenciler için)

11,5 KB DOC

Disiplin Kurulunca Verilen Alt Ceza Uygulamalı Aylıktan Ke...

25,5 KB DOC

Doğrudan(İndirimsiz) Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cez...

25,5 KB DOC

Ek Süre Talep Yazısı

11 KB DOC

İfade Tutanağı ( Şüpheli)

25,5 KB DOC

İfade Tutanağı(Tanıklar İçin)

25,5 KB DOC

İfadeye Çağrı Yazısı

20 KB DOC

İndirimsiz Kınama Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı

25,5 KB DOC

Kopya İşlemi Bildirim Yazısı

12,5 KB DOC

Saruşturma Emri(öğrenciler için)

21 KB DOC

Savunma İsteme Yazısı

24,5 KB DOC

Sicil ve Disiplin Durumu Araştırması

11,5 KB DOC

Soruşturma Emri (Disiplin Soruşturması İçin)

24 KB DOC

Soruşturma Hazırlık Tutanağı

25,5 KB DOC

Soruşturma Raporu

25,5 KB DOC

Şikayetçi İfade Tutanağı

11,5 KB DOC

Tebliğ TutanağıI (Memur Vasıtasıyla Yapılacak Tebligatlar ...

10,5 KB DOC

Tekerrür Nedeniyle Artırılan Ceza İçin Örnek Tebliğ Yazısı...

25,5 KB DOC

Kamu Hizmet Envanteri

45,5 KB XLS

Kamu Hizmet Standartı

13,68 KB XLSX

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

44 KB XLS

Kamu Hizmet Standartı

68,5 KB DOC

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SIN...

112,5 KB DOC

Özel Öğrenci Yönergesi (Yaz Okulu)

373,09 KB PDF

Sağlık Kurumları İşletmeciği Programı Ders İçeriği

58 KB DOC

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ders İçerikleri

77 KB DOC

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) Ders İçerikleri

77 KB DOC

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Ders İçerikleri

48 KB DOC

Tıbbi Laboratuar teknikleri Programı (İ.Ö.) Ders İçerikler...

48 KB DOC

Hizmet Envanter Tablosu

46 KB XLS

Hizmet Standartları Tablosu

60,5 KB DOC

Harç Geç Yatırma Dilekçesi

26,5 KB DOC

İkinci Öğretime Geçiş Formu

27,5 KB DOC

Kayıt Dondurma Talebi Dilekçesi

88,33 KB PDF

Tek Ders Sınav Dilekçesi

69,11 KB PDF

Vize (Arasınav) Mazeret Dilekçesi

18 KB DOCX

Askerlik Terhis Dilekçesi

52 KB DOC

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı (İ.Ö.) Ders içerik...

58 KB DOC

İş Akış Şeması

4,12 MB DOC

Staj Başvuru Formu

49,5 KB DOC

Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sın...

111,5 KB DOC

Yıllık Mazeret İzin Formu

145 KB XLS

Öğretim Elemanları İzin Formu

146,5 KB XLS

Öğretim Elemanı Yıllık Çalışma Raporu

122,5 KB DOC

Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatmalarında Esas Alınac...

606,5 KB DOC

Akademik Personele Ait Dönüş Raporu

32,5 KB DOC

Aile Durumu Bildirimi

45 KB DOC

39.Madde Formu (8 - 15 Gün Arasındaki Yolluksuz ve Yevmiye...

57,5 KB DOC

39.Madde Formu (7 Güne Kadarki Yolluksuz ve Yevmiyesiz Gör...

57 KB DOC

39. Madde Formu ( Yolluklu ve Yevmiyeli Görevlendirmeler İ...

57 KB DOC

2010 – 2011 Eğitim Yılı Ders İçerikleri

97 KB DOC

Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatmalarında Esas Alınac...

43,71 KB DOCX

Tez ve Yıl İçi Projesi Yazım Klavuzu

340 KB DOC

Staj Yönergesi Formlar

44 KB DOC

Staj Yönergesi 1

99 KB DOC

Staj Yönergesi

975,5 KB DOC

Kamu Hizmetleri Sunumu

86,5 KB XLS

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Başvuru Formu

34,5 KB DOC

Yıllık Mazeret Formu

148 KB XLS

Yıllık İzin Formu

200,5 KB XLS

Mazeret İzin Formu

201,5 KB XLS

Öğretim Elemanı Yıllık Çalışma Raporu

125,5 KB DOC

Not Düzeltme Formu ve Dilekçe

14,85 KB XLSX

Görev Süresi Uzatma Formu (Form 1)

606,5 KB DOC

Eşdeğerlik Çizelgesi

53,5 KB DOC

Aile Durum Bildirimi Formu

46 KB DOC

39.Madde Dönüş Raporu Örneği

41,5 KB DOC

KVKO Staj Belgeleri (Ek-2 Staj Kabul Formu)

169,69 KB PDF

KVKO Staj Belgeleri (Ek-1 Dilekçe)

67,65 KB PDF

Fizik Bölümü Bahar Dönemi Ders Görevlendirmeleri

62 KB DOC

Fizik Bölümü AKTS Bilgi Paketleri Program Çıktıları

1,34 MB RAR

Biyoloji Bölümü Ek-8 Staj Belgeleri İstek Formu

50 KB DOC

Biyoloji Bölümü Ek-7 Staj Başarı Belgesi

38,5 KB DOC

Biyoloji Bölümü Ek-6 Bölüm Staj Değerlendirme Formu

50,5 KB DOC

Biyoloji Bölümü Ek-5 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu

42 KB DOC

Biyoloji Bölümü Ek-4 Öğrenci Staj Devam Takip Çizelgesi

65,5 KB DOC

Biyoloji Bölümü Ek-3 Staj Defteri

185 KB DOC

Biyoloji Bölümü Ek-2 Staj Kabul Formu

68,5 KB DOC

Biyoloji Bölümü Ek-1 Staj Dilekçesi

24,5 KB DOC

Bilgi Klavuzları

Kamu Hizmet Standartları Formu

27,08 KB DOCX

Mezuniyet Projesi Kılavuzu

316,5 KB DOC

İngilizce Sınav Örneği

Rosetta Stone Kılavuzu

2,93 MB PPT

Bölüm/Program Birim Koordinatörleri

61,4 KB DOCX

Topluluk Etkinlik Raporu Formu

29,32 KB DOCX

Batman Üniversitesi Stand Açma Yönergesi

25,95 KB DOCX

2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı Hemşirelik Bölümü Ders ...

484,21 KB PDF

2016 Hemşirelik Bölümü Ders Müfredatı Programı

56,39 KB DOCX

Yüksek Lisans Başvuru Formu

35,79 KB DOCX

Yüksek Lisans Başvuru Formu

22,47 KB DOCX

Mevlana Değişim Programı Protokol Örneği

441,27 KB DOCX

2017 Faaliyet Raporu

1,31 MB PDF

IEEE Kullanım Kılavuzu

14,51 MB PDF

Kütüphane Hesabım Kılavuzu

729,84 KB PDF

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı

3,2 MB PDF

Son Kullanıcı Siber Güvenlik Rehberi

Kurumsal Siber Güvenlik Rehberi

Personel Görev Tanımı

460,18 KB PDF

Müfredat ve Ders İçerikleri

271,41 KB RAR

Temel Bilgiler

32,87 KB DOCX

Mevlana Ülkeler

230,48 KB PDF

2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Mevlana Kriterleri

1,77 MB PDF

Cep Kütüphanem Uygulaması

329,7 KB PDF

Cep Kütüphanem Uygulaması

197,25 KB JPG

Turnitin İntihal Analiz Programı Kullanıcı Şifresi Kullanı...

615,6 KB PDF

Turnitin İntihal Analiz Programı Belge Silme Kılavuzu

884,71 KB PDF

Turnitin İntihal Analiz Programı Akademik Personel Kullanı...

2,6 MB PDF

Turnitin İntihal Analiz Programı Tanıtım Kılavuzu

230,53 KB PDF

Turnitin İntihal Analiz Programı Enstitü Kullanım Kılavuzu...

1,82 MB PDF

Mevlana Yönetmelik (İngilizce)

257,2 KB PDF

Mevlana Esas ve Usuller (İngilizce)

225,89 KB PDF

Tanınma Talep Dilekçesi

138,37 KB DOCX

Mevlana Alan Kodları

156,5 KB DOC

Mevlana İkili Anlaşmalar

180,88 KB PDF

Farabi Ofisi İletişim Bilgileri

52,33 KB DOCX

Uygunluk Denetim Belgesi

397,46 KB DOCX

Mevlana Yönetmelik

504,22 KB PDF

Mevlana Esas ve Usuller

300,63 KB PDF

Mevlana Değişim Kitapçığı

936,49 KB PDF

Mevlana Başvuru Şartları

209,45 KB PDF

''İzin Talep Formu'' ''Doldurma Örneği''

1,99 MB PDF

''Mazeret Sınavına Başvuru Dilekçesi'' Örneği

385,75 KB PDF

Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Sistemi

956,18 KB PDF

Isced Codes (Konu Alan Kodları)

25,12 KB PDF

Erasmus+ Uygulama El Kitabı

1,04 MB PDF

Eser İstek Rehberi

947,98 KB PDF

Açık Erişim Politikası

618 KB DOC

Proxy Sunucu Rehberi

485,42 KB PDF

2013 Hemşirelik Bölümü Ders Müfredat Programı ve Ders İçer...

659,2 KB PDF

FARABİ EL KİTABI

2,86 MB PDF

FARABİ EL KİTABI

2,86 MB PDF

50 SORUDA FARABİ

8,83 MB PDF

Sağlık Yüksekokulu Hizmet Envanteri ve Standartları

446,56 KB RAR

Hemşirelik Bölümü Ders Müfredat Programı ve Ders İçerikler...

659,2 KB PDF

Doktora Programı Başvuru Formu

58 KB DOC

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tasarım Dersi Yazım Klavuzu

2,93 MB PDF

Sodes Projeleri Yürütücü Uygulama Rehberi

874,49 KB PDF

Ek V:SODES Görünürlük Kuralları

76,5 KB DOC

Ek IV: Sivil Toplum Kuruluşlarının Satın Alma Süreci

28 KB DOC

EkI:Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneğine İlişkin Kuralla...

20,75 KB DOCX

EkII:SODES Finansman Sözleşmesi

687,5 KB DOC

Ek III:Proje Koordinasyon Birimleri Asgari Nitelikleri

45,5 KB DOC

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

32,26 KB DOCX

Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Hizmet Envante...

41 KB XLS

Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Hizmet Standar...

42,5 KB XLS

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması

134,93 KB PDF

Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına İlişkin Dağıtım Lis...

56 KB XLS

Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat ...

94,74 KB PDF

Batman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

43,04 KB PDF

Batman Üniversitesi Spor Birliği Yönergesi

40 KB PDF

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

42,9 KB PDF

Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü

101 KB DOC

Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenl...

42,28 KB DOCX

Özürlü ve Ağ Bağlantıları Yönetmeliği

106 KB PDF

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTE...

70,5 KB XLS

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetmeliği

52 KB DOC

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görev Tanımları

168,98 KB PDF

Sıkça Sorulan Sorular

429,23 KB PDF

6111 Sayılı Kanun

55,25 KB PDF

01-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma projeleri Ha...

46 KB DOC

02-Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönerg...

32,45 KB DOCX

03-Genel Bilgi

52 KB DOC

04-Batman Ünıversıtesı Bap Proje Önerilerinin Hazırlanması...

47 KB DOC

06-Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Bap Ha...

73,5 KB DOC

08-Batman Üniversitesi Araştırma Projesi Gelişme Raporu

129,5 KB DOC

09-Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Bap Ge...

64 KB DOC

10-Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Bap So...

41 KB DOC

11-Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri İhtiya...

49,5 KB DOC

12-Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç ...

36 KB DOC

13-AvansÖn Ödeme ve Mahsup İşlemlerinde Uyulması Gereken H...

80 KB DOC

14-Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Oto Kullanımı İçin Ta...

40,5 KB DOC

15-Batman Üniversitesi Bap Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere ...

43 KB DOC

16-Maliye Bakanlığı Bütçe Harcama Kalemleri Tablosu

44,5 KB XLS

Alan Kodları

43,5 KB DOC

BAP Proje Öneri Formu

166,5 KB DOC

Batman Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü Kamu Hizmet Env...

60,5 KB XLS

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Proje Sözleşm...

48,5 KB DOC

Farabi Protokolu

345 KB DOC

Kurum Kodları

148,5 KB DOC

Kütüphanecilik Sözlüğü

156,98 KB PDF

Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

163,91 KB PDF

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı " Bağış Yayın ...

55,72 KB PDF

Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

21,06 KB DOCX

Uluslararası İlişkiler Ofisi Kamu Hizmet Envanteri

61 KB XLS

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu

289,25 KB PDF

Hukuk Müşavirliği Hizmet Envanteri Tablosu

20 KB XLS

Hukuk Müşavirliği Kamu Hizmet Standartları Tablosu

37 KB DOC

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM YÖNERGESİ

43,04 KB PDF

Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu

47,39 KB DOCX

T. C. Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik...

97 KB DOC

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

205,64 KB PDF

Akademik Ve İdari Personel İs Akışı

8,4 MB PDF

Kamu Hizmet Envanteri

48 KB XLS

Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sın...

111,5 KB DOC

Yönerge

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İl...

235,01 KB PDF

Sinema-TV Bölümü, Staj Yönergesi ve Staj Başvuru Formu

183,99 KB RAR

Batman Üniversitesi Ara (Vize) Sınavları İçin Mazeretlerin...

18,32 KB DOCX

Batman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt...

117,84 KB PDF

Staj Yönergesi

419,43 KB PDF

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASI GEÇİŞ YÖNE...

144,1 KB PDF

TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU YÖNERGESİ

139,72 KB PDF

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

13,41 MB DOCX

ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI KANUNUN 50-D MADD...

1,13 MB PDF

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

6,43 MB PDF

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

5,6 MB PDF

Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenl...

7,1 MB PDF

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

436,3 KB PDF

Etik Yönergesi

18,83 KB DOCX

Batman Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi

296,95 KB PDF

Proxy Ayarları Yapılandırma Yönergesi

Web Sayfasında Personel Bilgileri Güncelleme Yönergesi

675,35 KB PDF

Kişisel Grup Mail Listesi Oluşturma Yönergesi

697,81 KB PDF

Özel Öğrenci Yönergesi

21,62 KB DOCX

Tez İntihal Raporu Yönergesi

142,31 KB PDF

Tez Çalışması İntihal Raporu Yönergesi

139,72 KB PDF

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul Yönergesi

38 KB DOC

Diploma Yönergesi

155,3 KB PDF

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Yöne...

148,56 KB PDF

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Yöne...

144,1 KB PDF

Batman Üniversitesi Konut Tahsis Ve Yönetim Yönergesi

351,53 KB PDF

Batman Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

Diploma Yönergesi

155,3 KB PDF

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ

38 KB DOC

UZMANLIK ALAN DERSİ AÇMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ

54,49 KB RTF

LİSANSÜSTÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

46,5 KB DOC

LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN ATAMA VE DEĞİŞİKLİK YÖNERGESİ

47 KB DOC

İMZA YETKİLERİ VE EVRAK AKIŞ YÖNERGESİ

153,5 KB DOC

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

75,5 KB DOC

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Y...

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Y...

Araç Kullanım Yönergesi

166,89 KB PDF

Staj Yönergesi

253,65 KB PDF

Yayın Komisyonu Yönergesi Ekleri

90 KB DOC

Yayın Komisyonu Yönergesi

919,89 KB PDF

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü M...

243,68 KB PDF

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü M...

243,68 KB PDF

Batman Üniversitesi İdari Personel Değerlendirme Kriterler...

Batman Üniversitesi İmza Yetkileri ve Evrak Akış Yönergesi...

Batman Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi

Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme Gözden Geçir...

Batman Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi

Batman Üniversitesi Kurumsal Etik Kurul Yönergesi

Batman Üniversitesi İç Kontrol Sistemleri Yönergesi

Batman Üniversitesi Kontrol Faaliyetleri Prosödürü

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

18,78 KB DOCX

Lisansüstü Tez Hazırlama Yönergesi

42,5 KB DOC

Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

75,5 KB DOC

UZMANLIK ALAN DERSİ AÇMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ

54,43 KB RTF

LİSANSÜSTÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

42,5 KB DOC

LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN ATAMA VE DEĞİŞİKLİK YÖNERGESİ

43 KB DOC

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

266,9 KB PDF

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul Yönergesi

33,5 KB DOC

Uzmanlık Alan Dersi Açma ve Uygulama Yönergesi

140,97 KB PDF

Lisansüstü Danışman Atama ve Değişiklik Yönergesi

43,5 KB DOC

İmza Yetkileri ve Evrak Akış Yönergesi

149,5 KB DOC

Yönetmelik

YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

399,67 KB PDF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖN...

292,81 KB PDF

Sığınak Yönetmeliği

25,92 KB DOCX

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

228,51 KB PDF

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

297,5 KB DOC

Yapim isleri muayene ve kabul yonetmeligi

24,42 KB ZİP

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğret...

399,67 KB PDF

Batman Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

385,33 KB PDF

''Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği''

336,76 KB PDF

''YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği''

336,76 KB PDF

''YÖK Programlar Arasında Geçiş Yönetmeliği''

396,23 KB PDF

Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

399,7 KB PDF

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLÂT VE İŞLEY...

41,5 KB DOC

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SIN...

396,99 KB PDF

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen...

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi ...

Batman Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik...

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki ...

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sın...

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

135,5 KB PDF

Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yön...

292,81 KB PDF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA ...

41,5 KB DOC

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA ...

41,5 KB DOC

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ ...

200,7 KB PDF

Formlar

Danışman Değişikliği Talep Formu

196 KB DOC

Format Talep Formu

14,15 KB DOCX

Dönem Projesi Formu

42 KB DOC

Tezsiz Y.L. Programından Tezli Y.L. Programına Geçiş Başvu...

23,69 KB DOCX

İntihal Raporu Formu

47 KB DOC

Word Test Dosyası

41 KB DOC

Tez Savunma Formları

143,63 KB RAR

Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi Ve Tutanağı

55,5 KB DOC

Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi ve Tutanağı

50,5 KB DOC

Tez Konusu Değişikliği Formu

34,73 KB DOCX

Danışman Değişikliği Formu

32,19 KB DOCX

Tezsiz Y.Lisans (II.Ö.) Kesin Kayıt Formu

26,5 KB DOC

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU FORMU

46,5 KB DOC

Dönem Projesi Konu Belirleme Formu

96,5 KB DOC

Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Tutanağı Formu

38 KB DOC

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU FORMU

46 KB DOC

Özel Öğrencilikten Normal Öğrenciliğe Geçişte Ders Saydırm...

64,5 KB DOC

Pasaport ve Yurt Dışına Çıkış Harcı Muafiyeti Başvuru Form...

41,5 KB DOC

Uzmanlık Alan Dersi Açma Talep Formu

139 KB DOC

Yeni Ders Öneri Formu

57,5 KB DOC

Yüksek Lisans Tez Çalışması Protokol ve Başarı Formu

32,5 KB DOC

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi

46,5 KB DOC

Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu

33 KB DOC

Özel Öğrenci Kesin Kayıt Formu

30 KB DOC

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

34,5 KB DOC

39.Madde ile Görevlendirme Formu

581,5 KB DOC

Farklı Bölüm Başvuru Uygunluk Formu

36 KB DOC

Danışman Öneri Formu

38,5 KB DOC

Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi

107,79 KB DOCX

Özel Öğrenci Kesin Kayıt Formu

26 KB DOC

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi

46 KB DOC

Danışmanlık Öneri Formu

38,5 KB DOC

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Formu

19,93 KB DOCX

AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL İLİŞİK KESME FORMU

56,58 KB DOCX

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

34,5 KB DOC

Tez Yeterlilik Jürisi Öneri Formu

57 KB DOC

Öğretim Elemanı Dilekçe Formu

54 KB DOC

Öğrenci Dilekçe Formu

56,5 KB DOC

Not Düzeltme Formu

14,99 KB XLSX

Kayıt Sildirme Dilekçesi

54,5 KB DOC

Ders Ekleme ve Çıkarma Dilekçesi

59 KB DOC

Araştırma İzin Dilekçesi

53,5 KB DOC

Anabilim Tez Teslim Dilekçesi

10,84 KB DOCX

Farklı Bölüm Başvuru Uygunluk Formu

35,5 KB DOC

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Formu

22,49 KB DOCX

Yüksek Lisans Tez Çalışması Protokol Ve Başarı Formu

32 KB DOC

Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu

32,5 KB DOC

Farklı Bölüm Başvuru Uygunluk Formu

35,5 KB DOC

39. Madde İzin Formu

582 KB DOC

Doktora

Tez İntihal Raporu Formu

46 KB DOC

Doktora Tez Savunma Sınavı Soruları

43 KB DOC

Doktora Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu

53,5 KB DOC

Doktora Tez Değerlendirme Raporu

54,5 KB DOC

Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

37 KB DOC

Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu

32 KB DOC

Tez İzleme Komitesine Sunulacak Ara Rapor Formu

31 KB DOC

Tez İzleme Komitesi (TİK) Ara Rapor Formu

55,5 KB DOC

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Formu

39 KB DOC

Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanağı Formu

39 KB DOC

Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu

40 KB DOC

Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu

38,5 KB DOC

Doktora Yeterlik Başvuru Formu

48,5 KB DOC

Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu

67,5 KB DOC

Doktora Tez Önerisi Savunma Duyuru Formu

35 KB DOC

Doktora Tez Konusu Öneri Formu

56,5 KB DOC

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

37,5 KB DOC

Doktora Kesin Kayıt Formu

29 KB DOC

Doktora Kesin Kayıt Bildirim Formu

25 KB DOC

Tez İzleme Komitesi (TİK) Tez İzleme Ara Rapor Formu

55,5 KB DOC

Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu (Doktor...

32 KB DOC

Tez İzleme Komitesine Sunulacak Ara Rapor Formu (Doktora)

31 KB DOC

Doktora Tez Konusu Öneri Formu

56 KB DOC

Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu

67,5 KB DOC

Doktora Programı Başvuru Formu

43,5 KB DOC

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Formu

61,5 KB DOC

Doktora Yeterlilik Sınav Jüri Tutanağı Formu

39 KB DOC

DOKTORA YETERLİLİK JÜRİ ÖNERİ FORMU

38,5 KB DOC

Doktora Yeterlilik Başvuru Formu

48 KB DOC

Doktora Yeterlilik Komitesi Öneri Formu

40 KB DOC

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

37 KB DOC

Doktora Tez Önerisi Savunma Duyuru Formu

35 KB DOC

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

GT-001-Rektörlük Özel Kalem

196,5 KB XLS

GT-002-Genel Sekreterlik

215 KB XLS

GT-003-Hukuk Müşavirliği

213,5 KB XLS

GT-004-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

215 KB XLS

GT-005-Personel Daire Başkanlığı

212,5 KB XLS

GT-006-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

214,5 KB XLS

GT-007-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

213,5 KB XLS

GT-008-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

215 KB XLS

GT-009-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

211,5 KB XLS

GT-010-Bilgi Islem Daire Başkanlığı

214,5 KB XLS

GT-011-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

214 KB XLS

GT-012-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

77,5 KB XLS

GT-013-Teknoloji Fakültesi

255 KB XLS

GT-014-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

256 KB XLS

GT-015-İslami İlimler Fakültesi

218 KB XLS

GT-016-Güzel Sanatlar Fakültesi

255,5 KB XLS

GT-017-Mühendislik Mimarlık Fakültesi

255,5 KB XLS

GT-018-Teknik Eğitim Fakültesi

255,5 KB XLS

GT-019-Sağlık Yüksekokulu

255,5 KB XLS

GT-020-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

255,5 KB XLS

GT-021-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

295 KB XLS

GT-022-Yabancı Diller Yüksekokulu

218 KB XLS

GT-023-Meslek Yüksekokulu

296,5 KB XLS

GT-024-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

82,5 KB XLS

GT-025-Hasankeyf Meslek Yüksekokulu

295,5 KB XLS

GT-026-Kozluk Meslek Yüksekokulu

295,5 KB XLS

GT-027-Sason Meslek Yüksekokulu

295,5 KB XLS

GT-028-Fen Bilimleri Enstitüsü

241 KB XLS

GT-029-Sosyal Bilimler Enstitüsü

242 KB XLS

GT-030-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

241 KB XLS

GT-031-Koordinatörlükler

239,5 KB XLS

GT-032-Uygulama ve Araştırma Merkezleri

240 KB XLS

GT-033-Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

229 KB XLS

GT-034-Kalite Yönetim Birimi

209 KB XLS